PŘEDNÁŠKA MIRKA HRABICI

13.01.2012 12:23

MIROSLAV HRABICA

autor knihy Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí

Mirkovo Motto:

Léčitel je Bohem rozechvívaná struna,
která promlouvá k srdcím všech lidí.

Člověk hraje v moll či dur.
Léčitel musí vystihnout všechny jeho tóny
a sladit hru duše i těla jako dobrý orchestr.

Až je to hotové,
tak člověk od léčitele odchází
s klidem v duši a touhou být lepší.

Kontakt

Alternativa Jičín 774 963 321 info@alternativa-jicin.cz