Alternativa

Alternativa neboli jiná volba...                                                                         

Alternativa - dům U Zlatého Hroznu

Alternativa Jičín vznikla díky mému otci, panu Ing. Václavu Třešňákovi, který je majitelem toho historického domu. S jeho laskavou podporou  jsem mohla začít realizovat své myšlenky a poslání pomáhat lidem.  A tak to vše začalo...

Dnes je Alternativa Jičín místem setkávání lidiček, kteří touží po jiné volbě, jiné cestě, po změně ve svém životě, … Stala se místem sdílení, kde si lidé předávají své zkušenosti, svá poznání a takto se vzájemně obohacují a pomáhají si na své cestě životem.

Alternativa Jičín je otevřena i Vám, kteří máte ostatním co sdělit a předat. Vám, kteří se chcete setkávat s podobně naladěnými lidmi a nevíte kde. Vám, kteří pořádáte semináře s tématikou osobního rozvoje a hledáte příhodné místo. Alternativa je alternativou!

O mne

Na svou duchovní cestu jsem nastoupila před 15ti lety.  

Svůj smysl v životě cítím v pomoci druhým a ráda bych pomohla změnit svět ...             

Vyhledávám v duchovním světě zajímavé lidičky a zvu je k nám do Alternativy.   Záleží jen na Vás, zda těchto vytvořených možností využijete... :)

         stále děkuji Bohu za možnosti, které mi dává...                 s Láskou Lída ...

mohu vám pomoci díky  HLUBINNÉ REGRESNÍ TERAPIE                                                                                Více na stránkách:  www.regrese-jicin.webnode.cz

S radostí děkuji Petrovi Švecovi za jeho pomoc v internetovém směru, která nám pomohla ve sledovanosti našich stránek ...   

Petrovi stránky - Masáže v Jičíně:  www.petrsvec.cz

 

Kontakt

Alternativa Jičín 774 963 321 info@alternativa-jicin.cz